Home / Avrupa / Belçika

Belçika

Belçika İklimi: Belçika’da gitmek için zaman

Belçika, genel olarak Atlantik Okyanusu’ndan gelen hava kütlelerinden etkilenen ılıman deniz iklimine sahiptir. Cephesi ayrılmış hızlı ve sürekli olarak art arda değişiklik gösteren farklı hava kütleleri Belçika’da önemli derecede değişik hava şartları yaşanmasını sağlar. Kıyı bölgelerinde iklim hafif ve nemlidir, ...

Read More »

Belçika seyahat rehberi: Brüksel ve  tarihi kasaba Flanders ve Wallonia

Belçika (Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgiè) federal bir devlet ve Anayasal Parlamenter Monarşi yapısına sahiptir, 3 bölgeden (Brüksel Başkent Bölgesi, Flaman ve Valon Bölgesi) ve üç toplumdan oluşur: Kendi temsilci ve yürütme organlarına sahip Fransız topluluğu, Flaman ve Alman dili ...

Read More »
banner
Close
GDPR
EU laws require that we request your consent to the use of cookies. We use cookies to ensure that our site works properly. Some of our advertising partners also collect data and use cookies to publish personalized ads.
Subscribe to our YOUTUBE channel: