Turistické zajímavosti Malty: co je k vidění na Maltě

Malta díky své poloze vždy byla mostem mezi evropskými a africkými kulturami. Ostrov má výjimečná prehistorická naleziště, památky a pevnosti ze středověku a pozoruhodné přírodní zajímavosti, hlavní turistickou atrakcí je však její moře. Moře a přírodní krásy jsou největšími lákadly ...

Read More »

Podnebí na Maltě: kdy navštívit Maltu

Malta je ostrov ležící uprostřed Středozemního moře, který se těší mírnému a teplému, typicky středomořskému podnebí. Pro podnebí na Maltě jsou charakteristická dlouhá, suchá léta a krátké, deštivé zimy. Vánek, přicházející od moře, v horkých letních dnech přináší určitou úlevu ...

Read More »

Podnebí ve Vilniusu: kdy navštívit Vilnius

Vilnius má vlhké pevninské podnebí vyznačující se chladnými, dlouhými a tmavými zimami. Během nejchladnějších zim zamrzají jak řeky protékající Vilniusem, tak okolní jezera. Průměrná lednová teplota je cca – 6 °C, ale v chladnějších měsících mohou teploty klesnout až na – ...

Read More »

Podnebí v Litvě: kdy navštívit Litvu

Podnebí v Litvě je směsicí přímořského a studeného podnebí. Přímořské podnebí převládá pouze na úzkém pruhu země podél pobřeží Baltského moře, zatímco zbytek země se vyznačuje kontinentálním klimatem, které znamená krátké, deštivé a mírné léto, a dlouhou, tuhou a zasněženou ...

Read More »

Turistické zajímavosti Litvy: co je k vidění v Litvě

Hlavními turistickými destinacemi v Litvě jsou města Vilnius a Kaunas. Hlavní město Vilnius, jehož historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, je město plné domů nejrůznějších stylů, od gotiky po renesanci a od baroka po rokoko. Druhé největší ...

Read More »

Podnebí v Rize: kdy navštívit Rigu

Riga má kontinentální typ podnebí s dlouhými chladnými a tmavými zimami, průměrná teplota v lednu se pohybuje kolem – 4 °C, ale v nejchladnějších dnech může teplota klesnout až na – 30 °C. Naopak letní období je krátké, ale poměrně ...

Read More »

Podnebí v Lotyšsku: kdy navštívit Lotyšsko

Lotyšské podnebí je mírné, smíšené mezi přímořským a kontinentálním klimatem. Pobřežní oblasti mají teplejší podnebí, zatímco ve vnitřních oblastech vliv moře výrazně klesá. Obecně platí, že podnebí v zemi je poměrně tvrdé a deště jsou spíše vzácné. Výrazně severní poloha ...

Read More »

Turistické zajímavosti Lotyšska: co je k vidění v Lotyšsku

Nejvýznamnější turistickou destinací v Lotyšsku je bezpochyby hlavní město země Riga, které má dobrou polohu na pobřeží Baltského moře uprostřed rozlehlého Rižského zálivu. Město zachovalo své historické centrum, které je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO a nese početné stopy ...

Read More »

Podnebí v Benátkách: kdy navštívit Benátky

Benátky mají klima smíšené mezi středomořským a kontinentálním, moře zmírňuje letní a zimní teploty, zatímco kontinentální vlivy znamenají, že zde neexistuje žádné skutečné období sucha. V Benátkách prší téměř rovnoměrně po celý rok s měsíčním průměrem, který je vždy vyšší ...

Read More »

Podnebí ve Florencii: kdy navštívit Florencii

Ponte Vecchio, Florencie, Itálie. Author and Copyright Marco Ramerini

Florencie má mírné klima středomořského typu s horkými, suchými léty a studenými zimami s obdobím dešťů na přelomu podzimu a zimy. Největší množství srážek připadá na měsíce od října do prosince. Jaro a podzim jsou období, kdy během dne může ...

Read More »

Podnebí na Sicílii: kdy navštívit Sicílii

Palma di Montechiaro, Sicílie, Itálie. Author and Copyright Marco Ramerini

Sicílie je ostrov ležící uprostřed Středozemního moře, jen pár set kilometrů od severního pobřeží Afriky. Vzhledem ke své poloze, ostrov má středomořské podnebí, jedno z nejpříjemnějších v Evropě, s mírnými, vlhkými zimami a horkými, suchými léty, protože vane scirocco, horký ...

Read More »

Podnebí na Sardinii: kdy navštívit Sardinii

Cala Tinnari, Sardinie, Itálie. Author and Copyright Marco Ramerini

Podnebí na Sardinii je typicky středomořské s mírnými teplotami po celý rok, zimy zde jsou krátké. V chladném období mírné a vlhké převažují větry jako je vítr maestrale, který fouká od severozápadu, zatímco na jaře a v létě převládají větry ...

Read More »

Podnebí v Římě: kdy navštívit Řím

Divadlo Marcellus, Řím, Itálie. Author and Copyright Marco Ramerini

Řím má teplé podnebí středomořského typu, což činí jeho návštěvu obzvláště příjemnou na podzim a na jaře. V červenci a srpnu je často příliš horké a lepkavé počasí, teploty v poledne jsou obvykle nad 35 °C a občas dosahují až ...

Read More »

Podnebí v Neapoli: kdy navštívit Neapol

Město Neapol má mírné klima, typicky středomořské, ovlivněné blízkostí moře. Neapol je město poměrně deštivé v podzimních a zimních měsících, v zimě zde je mírné a deštivé podnebí, v létě naopak je horké a suché, ale osvěžuje ho vánek od ...

Read More »

Turistické zajímavosti Itálie: co je k vidění v Itálii

Itálie je země plná historie, s bohatým dědictvím uměleckých děl a památek, země s tisíciletou civilizací. Na jejím území se zrodila etruská a římská kultura, ale také civilizace italských měst, humanismus a renesance. Itálie je pokladnicí umění a muzeem pod ...

Read More »

Podnebí v jižní Itálii: kdy navštívit jižní Itálii

Jižní Itálie se z velké části vyznačuje typickým středomořským podnebím s mírnými a deštivými zimami a horkými, suchými léty. Až v horách Apeninského podnebí začíná být podnebí kontinentální, když se na nejvyšších vrcholech mění v horské podnebí s chladnými, zasněženými ...

Read More »

Podnebí v severní Itálii: kdy navštívit sever Itálie

Severní Itálie zahrnuje několik klimatických pásem, z nichž nejrozsáhlejší je ta, která se skládá z Pádské nížiny, t. j. údolí, kudy protéká řeka Pád. V této oblasti je podnebí převážně kontinentální s chladnými zimami a horkými, dosti deštivými léty. Sníh ...

Read More »

Podnebí v Itálii: kdy navštívit Itálii

Itálie je poloostrov obklopený mořem. Díky vlivu moře má většina italského území středomořské podnebí kde Alpy slouží jako zeď, která částečně brání vlivům z chladné severní Evropy. Přesto zeměpisná stavba Itálie způsobuje, že zde existují různá mikroklimata, často související se ...

Read More »

Podnebí na Islandu: kdy navštívit Island

Islandské podnebí je chladné oceánské. Poloha země v blízkosti polárního kruhu ho geograficky předurčuje k polárnímu klimatu, ale podnebí na Islandu, a to zejména podél jižního pobřeží, vliv Golfského proudu částečně činí mírnějším a obyvatelným. Tato klimatická situace se odráží ...

Read More »

Turistické zajímavosti Islandu: co je k vidění na Islandu

Zajímavosti Islandu jsou čistě přírodní: najdeme zde velkolepou krajinu tvořenou ledovci a zasněženými vrcholy, tryskající horké gejzíry a kouřící solfatáry, aktivní sopky, divoké řeky a vodopády, ptáky a velryby. Hlavní město Reykjavík je jedním z nejživějších, nejsofistikovanějších a nejmodernějších měst ...

Read More »

Podnebí v Dublinu: kdy navštívit Dublin

Dublin má mírné přímořské podnebí s velmi náhlými a prudkými zvraty počasí. Vyznačuje se mírnými zimami, světlými a svěžími léty a neexistencí teplotních extrémů, se sezónním kolísáním teplot které je na město této severní šířky nevýrazné. Vliv teplého Golfského proudu, ...

Read More »

Podnebí v Irsku: kdy navštívit Irsko

Irsko je ostrov ležící v severním Atlantském oceánu. Vzhledem ke své poloze a nepřítomnosti vysokých hor má typicky oceánské podnebí. Pro irské podnebí je charakteristická jeho extrémní proměnlivost, mírné teploty, časté, ale ne příliš vydatné srážky a vytrvalé mlhy. Jak ...

Read More »

Turistické zajímavosti Irska: co je k vidění v Irsku

Irsko je zemí rozsáhlých, mírně zvlněných zelených ploch; je to uklidňující pastevecké území, které se však podél pobřeží často projevuje ve své divoké kráse. Ostrov je známý především pro své přírodní krásy, mezi které patří ohromující útesy Cliffs of Moher, ...

Read More »

Podnebí na Santorini: kdy navštívit Santorini

Ostrov Santorini se nachází v jižní části Egejského moře, kousek na sever od ostrova Kréta. Tento malý sopečný ostrov má velmi suché středomořské podnebí. Podnebí se zde vyznačuje dlouhými, suchými a horkými léty a deštivými zimami s relativně mírnými teplotami. ...

Read More »

Podnebí na ostrově Rhodos: kdy navštívit Rhodos

Ostrov Rhodos se nachází v jihovýchodní části Egejského moře poblíž tureckého pobřeží. Ostrov se vyznačuje typickým středomořským podnebím, které je horké a suché v letních měsících a mírné a deštivé v zimních měsících. Pro podnebí Rhodu je typické stálé vanutí větrů ...

Read More »

Podnebí na Mykonosu: kdy navštívit Mykonos

Ostrov Mykonos má velmi suché klima s vysokými letními teplotami, které zmírňuje vánek Meltemi, vytrvale foukající ze severu po celé léto. Slunce na ostrově svítí cca 300 dní v roce. Vzácných dešťových srážek na ostrově spadne průměrně 367 mm ročně ...

Read More »

Podnebí v Athénách: kdy navštívit Athény

Athény mají typické středomořské podnebí s mírnými, vlhkými zimami a velmi horkými a suchými léty. Vyprahlost podnebí v Aténách je způsobena polohou města, které je obklopené horami na severozápadě a východě. Hory brání proudění větru a způsobují, že letní dny ...

Read More »

Podnebí na Krétě: kdy navštívit Krétu

Samaria je soutěska, Kréta, Řecko. Author Copyright Luca di Lalla

Kréta má z velké části mírné podnebí typické pro středomořský ostrov, s velmi horkými léty a nepříliš chladnými zimami. Malá část ostrova, která zahrnuje jižní pobřeží, planinu Mesara a hory Asterousia, má podnebí afrického polopouštního typu. Srážky jsou nepravidelné, jsou ...

Read More »

Turistické zajímavosti Řecka: co je k vidění v Řecku

Řecko je kolébkou klasické civilizace. Návštěvníci této země musí vždy brát v úvahu jeho historii a archeologické krásy, které se odrážejí především v athénské Akropoli a Parthenonu, ale také v pozůstatcích krétské civilizace s honosnými paláci Knossos a Phaistos i ...

Read More »

Podnebí v Řecku: kdy navštívit Řecko

Řecko se nachází ve východním Středomoří a díky své poloze má typické středomořské podnebí s mírnými, deštivými zimami a horkými, velmi suchými léty. V létě vysoké teploty mírní trvalé foukání “metelmi”, typického větru řeckých ostrovů, který vane obzvláště intenzivně v ...

Read More »