Home / Evropa / Řecko / Turistické zajímavosti Řecka: co je k vidění v Řecku

Turistické zajímavosti Řecka: co je k vidění v Řecku

This post is also available in: English Deutsch 日本語 polski

Řecko je kolébkou klasické civilizace. Návštěvníci této země musí vždy brát v úvahu jeho historii a archeologické krásy, které se odrážejí především v athénské Akropoli a Parthenonu, ale také v pozůstatcích krétské civilizace s honosnými paláci Knossos a Phaistos i v tom, co zbylo z mykénské civilizace, po které zůstaly ruiny v Mykénách s malebnou Lví bránou, v Tirynsu a v Thébách.

Místa starověkých svatyní řeckých bohů jako je Olympie, Delfy a Délos, jsou dodnes fascinující archeologické destinace, jakož i další klasické antické památky jako je divadlo v Epidauru, a lákají turisty z celého světa. Řecko nese stopy všech národů, které jej ovládaly: Římanů, Byzantinců, Turků, Benátčanů.

Byzantské umění je dalším fascinujícím aspektem cesty do Řecka. Nejkrásnější památky najdeme v Makedonii, a to zejména v Soluni a Kastorii, a na Peloponésu, kde jsou nejzajímavější destinací rozvaliny města Mystras, jež bývalo sídlem panství Morea a kde se nachází také spousta dalších zajímavých starobylých center. Ve středním Řecku patří mezi nejkrásnější místa Meteory se svými kláštery, jež jsou uměleckým a přírodním divem a patří dnes mezi symboly země.

Benátské hrady a pevnosti, tyčící se podél pobřeží země a téměř na každém ostrově, jsou další důkazem rozmanité historie Řecka. Mezi nejkrásnější patří ty, které leží na pobřeží Peloponésu a na Krétě, stejně jako zbytky osmanské nadvlády. Další zajímavostí Řecka je klášterní republika, která leží na nejvýchodnější části poloostrova Chalkidiki, hoře Athos.

Řecko je dnes známé především pro své nádherné moře a stovky ostrovů, které jej činí jedinečným. Na západě leží zelené ostrovy v Jónském moři, kde je u historických center městeček a pevností, které jim dominují, vidět benátský vliv.

Většina ostrovů se však nachází v Egejském moři: leží zde ostrovy Kyklady, z nichž nejznámější jsou Mykonos a Santorini, místa mondénních radovánek a nespoutané zábavy. Směrem k Turecku leží Dodekanéské souostroví s ostrovem Rhodos, který byl až do konce druhé světové války v držení Itálie. Kousek víc na sever v blízkosti tureckého pobřeží leží ostrovy Chios, Lesbos a Samos, jež bývaly ve vlastnictví Janova. Oblouk řeckých ostrovů na jižním konci Egejského moře uzavírá ostrov Kréta, kolébka mínojské civilizace.

Podnebí v Řecku.

UBYTOVÁNÍ, APARTMÁNY, B & B A HOTELY

Booking.com

This post is also available in: English Deutsch 日本語 polski

Booking.com Search FlightsImage