Home / Evropa / Řecko / Turistické zajímavosti Řecka: co je k vidění v Řecku

Turistické zajímavosti Řecka: co je k vidění v Řecku

Řecko je kolébkou klasické civilizace. Návštěvníci této země musí vždy brát v úvahu jeho historii a archeologické krásy, které se odrážejí především v athénské Akropoli a Parthenonu, ale také v pozůstatcích krétské civilizace s honosnými paláci Knossos a Phaistos i v tom, co zbylo z mykénské civilizace, po které zůstaly ruiny v Mykénách s malebnou Lví bránou, v Tirynsu a v Thébách.

Místa starověkých svatyní řeckých bohů jako je Olympie, Delfy a Délos, jsou dodnes fascinující archeologické destinace, jakož i další klasické antické památky jako je divadlo v Epidauru, a lákají turisty z celého světa. Řecko nese stopy všech národů, které jej ovládaly: Římanů, Byzantinců, Turků, Benátčanů.

Byzantské umění je dalším fascinujícím aspektem cesty do Řecka. Nejkrásnější památky najdeme v Makedonii, a to zejména v Soluni a Kastorii, a na Peloponésu, kde jsou nejzajímavější destinací rozvaliny města Mystras, jež bývalo sídlem panství Morea a kde se nachází také spousta dalších zajímavých starobylých center. Ve středním Řecku patří mezi nejkrásnější místa Meteory se svými kláštery, jež jsou uměleckým a přírodním divem a patří dnes mezi symboly země.

Benátské hrady a pevnosti, tyčící se podél pobřeží země a téměř na každém ostrově, jsou další důkazem rozmanité historie Řecka. Mezi nejkrásnější patří ty, které leží na pobřeží Peloponésu a na Krétě, stejně jako zbytky osmanské nadvlády. Další zajímavostí Řecka je klášterní republika, která leží na nejvýchodnější části poloostrova Chalkidiki, hoře Athos.

Řecko je dnes známé především pro své nádherné moře a stovky ostrovů, které jej činí jedinečným. Na západě leží zelené ostrovy v Jónském moři, kde je u historických center městeček a pevností, které jim dominují, vidět benátský vliv.

Většina ostrovů se však nachází v Egejském moři: leží zde ostrovy Kyklady, z nichž nejznámější jsou Mykonos a Santorini, místa mondénních radovánek a nespoutané zábavy. Směrem k Turecku leží Dodekanéské souostroví s ostrovem Rhodos, který byl až do konce druhé světové války v držení Itálie. Kousek víc na sever v blízkosti tureckého pobřeží leží ostrovy Chios, Lesbos a Samos, jež bývaly ve vlastnictví Janova. Oblouk řeckých ostrovů na jižním konci Egejského moře uzavírá ostrov Kréta, kolébka mínojské civilizace.

Podnebí v Řecku.

UBYTOVÁNÍ, APARTMÁNY, B & B A HOTELY

Booking.com

This post is also available in: English Japanese Polish

banner
Close
GDPR
EU laws require that we request your consent to the use of cookies. We use cookies to ensure that our site works properly. Some of our advertising partners also collect data and use cookies to publish personalized ads.
Subscribe to our YOUTUBE channel: