Home / Evropa / Chorvatsko / Turistické zajímavosti v Chorvatsku: co je k vidění v Chorvatsku

Turistické zajímavosti v Chorvatsku: co je k vidění v Chorvatsku

This post is also available in: English Deutsch polski

Chorvatsko je země velmi různorodá a bohatá na turistické zajímavosti. Tato pestrost je odrazem historie, která byla charakteristická pro různé oblasti země. Na Istrii, v Dalmácii a po celé délce jadranského pobřeží jsou stále živé italské a benátské vlivy. Mnohá centra historických měst nesou jednoznačné stopy benátského stylu, neboť Benátky těmto územím vládly od středověku až do konce benátské republiky, který byl dílem Napoleona Bonaparte.

Na Istrii žije italská menšina, italským jazykem zde mluví významná část populace a její vztahy s Itálií jsou stále živé, zatímco v Dalmácii italská menšina téměř vymizela.

Hlavní turistickou oblastí Chorvatska je jeho pobřeží, t. j. oblast, která zahrnuje oblasti Istrie a Dalmácie. Krásné moře, stovky ostrovů a umělecké poklady historických center pobřežních městeček lákají turisty z celé Evropy.

Podél pobřeží Dalmácie se nacházejí významné pozůstatky římské doby, jako je Diokleciánův palác ve Splitu, blízké zříceniny v Solinu či legionářská osada Burnum blízko města Knin. V Istrii je možné navštívit římský amfiteátr a další římské budovy v Pule, vykopávky v Nezakcij (Nesactium) či římské ruiny v Poreči. Ve vnitrozemí Chorvatska se nacházejí pozůstatky římských lázní v Aquae Iasae nedaleko města Varaždin a vykopávky Andautonia nedaleko Záhřebu.

Středověk je zastoupen v podobě mnoha hradů a pevností roztroušených po celé zemi, množství byzantských, románských a gotických církevních staveb a měst, nesoucích stopy benátského vlivu, ležících podél istrijského a dalmatského pobřeží. Mezi nejkrásnější místa k návštěvě patří nádherné město Dubrovník, jež je perlou dalmatského pobřeží. Pozoruhodná historická centra ale mají také dalmatská města Trogir, Šibenik, Split a Zadar (Zara), a istrijská Pula, Rovinj a Poreč, kde se nachází nádherná bazilika Eufrasiana, mistrovské dílo byzantského umění.

Ve vnitrozemí je zřetelně znát rakouský vliv, a to především v historickém centru hlavního města Záhřebu a ve městě Varaždin, které je barokním klenotem rakouského původu.

Další velmi pestrou a osobitou stránkou Chorvatska je jeho příroda. Ostrovech podél pobřeží jsou příkladem velké přírodní krásy a některé z nich jsou chráněny v rámci tří ostrovních národních parků, jimiž jsou ostrovy Brijuni a Mljet a dále souostroví Kornati. Nejznámějším národním parkem Chorvatska jsou Plitvická jezera, ležící v hornatém dalmatském vnitrozemí, kde se v idylickém prostředí nachází řada rybníků a vodopádů. V Dalmácii se nacházejí další čtyři národní parky, které chrání horské prostředí a typickou krasovou krajinu. Jsou to divoké horské oblasti Risnjak a Severní Velebit, soutěsky Paklenica a vodopády Krka.

Chorvatsko čítá 7 míst, zařazených na seznam světového dědictví UNESCO, z nichž Plitvická jezera mají přírodní charakter. Dalších 6 lokalit má kulturní a historický význam: jsou to Diokleciánův palác a historický celek ve Splitu, katedrála svatého Jakuba v Šibeniku, Eufraziova bazilika v Poreči, historické centrum Dubrovníku v Dalmácii, historické centrum Trogiru a zemědělská krajina v oblasti Stari Grad na ostrově Hvar.

Podnebí v Chorvatsku.

UBYTOVÁNÍ, APARTMÁNY, B & B A HOTELY

Booking.com

This post is also available in: English Deutsch polski

Booking.com Search FlightsImage