Home / 大洋洲 / 新西兰

新西兰

新西兰的气候: 什么时候去新西兰

新西兰具有海洋性气候,从最北端的亚热带气候变到该国最南部的温带气候。气候受大海和 ...

Read More »

新西兰旅游指南: 壮观的自然和几百万的羊

新西兰(New Zealand,Aotearoa)是英联邦议会君主制国家。 新西 ...

Read More »