Home / 亚洲 / 马尔代夫

马尔代夫

马尔代夫气候: 当去马尔代夫

马尔代夫位于赤道附近,因此有一个一年四季温度稳定的气候,而受季节的雨水,瀑布量变 ...

Read More »

马尔代夫旅游指南: 环礁,鱼和珊瑚礁

马尔代夫(马尔代夫共和国)是一种在印度洋的印度南端位于环礁西南组。该群岛由20个 ...

Read More »