Danimarka seyahat rehberi: Geçmişte, Kuzey Avrupa’nın en önemli devlet

Danimarka anayasal bir monarşidir; 15 idari bölgeye ayrılmış (Kopenhag ve Frederiksberg illeri hariç) ve 5 bölgeye ayrılmıştır, ülke Jylland yarımadası ve birkaç yüz ada üzerindedir (bu adalardan en büyüğü Sjælland’dir, diğer birkaçı Fionia (Fyn), Lolland, Falster, Møn, Langeland, Aerø, Als, ...

Read More »

Çek Cumhuriyeti İklimi: Çekya’da gitmek için zaman

Çek Cumhuriyeti mevsimleri belirgin olarak ayrılan kıtasal iklime sahiptir. Kışın, Çek Cumhuriyeti kuzeydoğu antisiklonik hava kütlelerinin etkisi altında kalır, böylece soğuk ve kurak bir mevsim meydana gelir; ilkbahardan başlayarak sonbahara kadar ise batıdan ve doğudan gelen siklonik etkiler görülür ve ...

Read More »

Çek Cumhuriyeti seyahat rehberi: Prag, Bohemya ve Moravya

Çekoslovakya’yı oluşturan Çek Cumhuriyeti 1 Ocak 1993 yılında Slovakya’dan ayrılmıştır ve bir parlamenter cumhuriyettir. Çek Cumhuriyeti tarihsel olarak üç ana bölgeden oluşmuştur: Bohemya (Batı), Moravya (doğu) ve Silezya (Polonya ile paylaşmalı), idari olarak on dört bölgeye ayrılmıştır; Prag dışındaki başlıca şehirleri ...

Read More »

Bulgaristan İklimi: Bulgaristan’da gitmek için zaman

Bulgaristan’ın iklimi tipik kıtasal iklimdir, kışlar serttir, sıcaklık -10°/-15° C’nin altına düşen uç noktalarla Aralık/Ocak aylarında haftalarca hep sıfırın altında kalabilir, yazlar ise sıcaktır, yazın sıkça sıcaklığın 30° C üzerine çıktığı görülür. Özellikle Tuna tarafında kışlar sert ve yazlar sıcaktır. ...

Read More »

Bulgaristan seyahat rehberi: dağlar, göller, deniz, ortaçağ köyleri ve Roma kalıntıları

Bulgaristan (Republika Balgarija) Güneydoğu Avrupa’da yer alan parlamenter bir cumhuriyettir, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve Türkiye, batıda Sırbistan, Karadağ ve Makedonya Cumhuriyeti, doğuda Karadeniz ile çevrilidir. Avrupa Birliği ülkesidir. Romanya ile olan sınırın büyük bir kısmını belirleyen Tuna Nehri ile ...

Read More »

Belçika İklimi: Belçika’da gitmek için zaman

Belçika, genel olarak Atlantik Okyanusu’ndan gelen hava kütlelerinden etkilenen ılıman deniz iklimine sahiptir. Cephesi ayrılmış hızlı ve sürekli olarak art arda değişiklik gösteren farklı hava kütleleri Belçika’da önemli derecede değişik hava şartları yaşanmasını sağlar. Kıyı bölgelerinde iklim hafif ve nemlidir, ...

Read More »

Belçika seyahat rehberi: Brüksel ve  tarihi kasaba Flanders ve Wallonia

Belçika (Royaume de Belgique, Koninkrijk Belgiè) federal bir devlet ve Anayasal Parlamenter Monarşi yapısına sahiptir, 3 bölgeden (Brüksel Başkent Bölgesi, Flaman ve Valon Bölgesi) ve üç toplumdan oluşur: Kendi temsilci ve yürütme organlarına sahip Fransız topluluğu, Flaman ve Alman dili ...

Read More »

Avusturya İklimi: Avusturya’da gitmek için zaman

Avusturya iklimi sert kışları ve sık yağmur ve kar yağışı ile kıtasal iklimdir, kışın en düşük sıcaklık +2°C ve -15°C arasında değişir, 20°C ve 30°C arasında değişen sıcaklık ile yazlar kısadır. Yağmur yağışı yaz aylarında daha (yılda 800-1.200 mm) yoğun ...

Read More »

Avusturya seyahat rehberi: Alpler ve Tuna arasında

Avusturya (Republik Österreich) dokuz Länder’den (eyaletten) oluşan federal bir cumhuriyettir: Burgenland, Karintiya, Yukarı Avusturya, Aşağı Avusturya, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg ve Viyana. Avrupa Birliği ülkesidir. Avusturya, kuzeyde Çek Cumhuriyeti, kuzey batıda Almanya ile batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve ...

Read More »

Almanya İklimi: Almanya’da gitmek için zaman

Yüksek dağları olmayan Alman toprakları, yağmurlu, yıl için belirli bir düzene göre dağılmış yağışları ile ve aşırı sıcaklık farkları olmayan bir rejimle Atlantik tipi iklime sahiptir. Genel olarak, Almanya’da dört ana iklim bölgesi vardır: Bunlardan bir tanesi doğuda görülen uzun ve ...

Read More »

Almanya seyahat rehberi: itibaren Berlin için Bavaria, itibaren kara Orman için Baltık Denizi

Almanya (Bundesrepublik Deutschland) federal bir cumhuriyettir, 16 konfedere devletten (Länder) oluşur, bunlardan 3’ü (Hamburg, Berlin, Bremen) serbest büyükşehir statüsündedir. İkinci dünya savaşının ardından iki farklı devlete ayrıldıktan sonra 3 Ekim 1990 tarihinde yeniden birleşmiştir, Avrupa Birliği ülkesidir. Almanya kuzeyde Danimarka, ...

Read More »

Avrupa

AVRUPA COĞRAFYA Avrupa ve Asya kıtaları birlikte Avrasya olarak adlandırılan dünyadaki kara kütlesinin en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Avrupa, bireyselliğini özellikle tarih ve insanlığa borçlu olan yarımada bu büyük kara parçasının bir uzantısı şeklindedir. Kara parçasının geri kalanına oranla mütevazı boyutlara ...

Read More »